Thursday, December 17, 2009

AKTIVITI 3

Bagaimana data dari pelbagai sumber dianalis?

JURNAL 1: MENINGKATKAN PENGUASAAN MENULIS DAN MEMBACA JAWI DIKALANGAN PELAJAR TINGKATAN 2 MELALUI KAEDAH SIMULASI

Jurnal ini mengambil beberapa sumber untuk dijadikan panduan dalam kajian tindakan ini:
1) Borang pemerhatian guru
2) Hasil lembaran kerja pelajar
3) Borang temubual pelajar
4) Ujian jawi 1 dan 2

Kekuatan dan kelemahan:

Setiap sumber tersebut mampu menjadi panduan kepada pengkaji untuk menentukan sama ada teknik simulasi ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pelajar-pelajar.

No comments:

Post a Comment